hotline

A törvényalkotás csavaros útjai…

Röviden a tényekről:

1. 2016 május 25.-én életbe lép az EU 2016/679-es (GDPR) rendelete.
2. 2018 május 25-től kell a rendeletet alkalmazni Magyarországon is.
3. A rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, azaz felülírja a vonatkozó hazai jogszabályokat. Ahol ellentmondás van, ott az EU rendelet a mérvadó.
4. A magyar parlamentnek is ez a két éve volt, hogy megalkossa és módosítsa a szükséges jogszabályokat, elsősorban a 2011. évi CXII. törvényt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (ún. „Infotörvény”). És még egy csomó ágazati jogszabályt, rendeletet.
5. 2017 augusztus 29.-én az igazságügyi miniszter benyújtott egy törvénymódosítási javaslatot erről: „Előterjesztés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról”. Szakmai szervezetek elég sok észrevételt tesznek a javaslattal kapcsolatban. Ez a javaslat nem került a parlament elé.
6. 2018 tavaszán országgyűlési választások, új parlament megalakulása.
7. 2018 május 29.-én (20:48-kor??) Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes benyújtja a T/335 számú irományt: (Előadó: Dr. Trócsányi László, igazságügyi miniszter Törvényjavaslat címe: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról). A módosító javaslat hat paragrafusból áll, és az indoklásokkal együtt 6 oldal.
8. 2018 június 12.-én a T/335 javaslatról az igazságügyi bizottság a részletes vitát lefolytatta és lezárta.
9. 2018. június 19.-én az igazságügyi miniszter benyújtja a T/623 számú törvénymódosítási javaslatotAz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról.” Ez a módosító javaslat 46 paragrafusból áll, és az indoklásokkal együtt 64 oldal. Az infotörvény mellett, még a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosítása és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása szerepel benne.
10. 2018 június 20.-án a T/335 javaslat a parlament elé került és ott azt elfogadták.
11. 2018. június 25.-én az Országgyűlés elnöke aláírta a T/335 indítványt és megküldte a köztársasági elnöknek.
12. 2018 június 26.-án a javaslatról az igazságügyi bizottság a részletes vitát megkezdte.
13. 2018 június 25-29. A Kormány kezdeményezésére a T/623 törvénymódosító javaslat a rendkívüli ülés napirendjére kerül.
14. Folytatása következik…

Ugyan azt nem értjük, hogy itt mi és miért így történik, de ez a végeredményen nem változtat: új, hatályos Infotörvény lesz, mégpedig valószínűleg elég gyorsan.

Végre.

Már csak a „maradék” kb. 100 szektorális jogszabályt kell a GDPR rendelethez igazítani…

A módosított Infotörvény tartalmi elemzését és a változások rövid ismertetését annak elfogadása után fogjuk elvégezni jogi partnereink segítségével.

ps: A jogszabály mindenkor hatályos állapota a nemzeti jogszabálytár oldalán ellenőrizhető.