hotline

GDPR

Adatvédelem az Európai Unióban

Adatvédelmi alapok

Ha valaki még nem hallott volna róla: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény értelmében 2012 január elsején létrejött a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). „A Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

Ezt a feladatát egyrészt tájékoztatással (pl. nyilvános konferenciákkal, kiadványokkal) másrészt ellenőrzésekkel és akár büntetésekkel végzi.
Viszonylag friss, de igen jelentős előrelépés az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (GDPR) rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

A rendelet szorosabban felügyeli az EU-s állampolgárok adatainak más, EU-n kívüli országokba való küldését. Az érintetteknek egyértelmű hozzájárulást kell adniuk az adatkezelés folyamatához, és könnyebben elérhetik azok módosítását, a tárolás megszüntetését.

A GDPR minden cégre vonatkozik, amelyik európai állampolgárok személyes adatait kezeli. Ha személyes adat kompromittálódik, a GDPR értelmében az adott cég köteles az adat tulajdonosát, vagyis a felhasználót is értesíteni.

Miben tudunk együttműködni?
 • GDPR hiányosságok keresése (gap analysis)
 • Adatklasszifikáció
 • Adatvagyon elemzés
 • Kockázatelemzés
 • ISO 27001 alapú ISMS (információbiztonság-irányítási rendszer) kialakítása/javítása
 • Kibervédelmi ellenőrzés (pl. etikus hack)
 • Szabályzatok: IBSZ, adatkezelési szabályzat, jogosultságkezelés, BCP/DRP, …
 • Adatvédelmi hatásvizsgálat (DIA)
 • Adatgazdák munkaköri leírása
 • Tréningek
 • Incidens-kezelési rendszer kialakítása/javítása
 • Műszaki ellenőrzések, módosítási javaslatok
 • Adatvédelmi tisztviselői munkák ellátása

Mérje fel mennyire felkészült cége a GDPR-ra!

Kérdőívünk segítségével pár perc alatt felmérheti, hogy cége mennyire van felkészülve az új Európai Uniós Adatvédelmi Rendeletre.

Az új adatvédelmi rendelet, nem csak az IT részleget érinti cégében, számos más területen is fel kell készülni rá.


Tíz+1 lépésben a megfelelésig

 • Vezetői elkötelezettség
 • Alapfelmérés: mennyiben érint bennünket a GDPR
 • Adatvédelmi tisztviselő kijelölése, képzése
 • Érettségi fok vizsgálata: mi a jelenlegi helyzetünk az adatvédelem területén?
 • Adatleltár (adatvagyon, adatklasszifikáció, adatfolyamatok)
 • GDPR megfelelőségi hiányosságok elemzése (kockázatelemzés)
 • Korrekciós lépések, hiányosságok pótlása
 • Képzések, tréningek
 • Incidens-management tesztelése (bejelentés is)
 • Monitorozás, audit, folyamatos fejlesztés
 • +1: Minden lépést, eredményt igazolni! („elszámoltathatóság”)

Érdemes itt megemlíteni azt is, hogy a rendelet komolyságát a büntetési tételek igen jelentős mértékével is igyekeztek hangsúlyozni: „A… rendelkezések megsértését … legfeljebb 20 000 000 EUR összegű közigazgatási bírsággal, illetve a vállalkozások esetében az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4 %-át kitevő összeggel kell sújtani, azzal, hogy a kettő közül a magasabb összeget kell kiszabni.” Ez azért már eléggé súlyosan érinthet minden érintettet!

Komplex kérdéskör

Szervezési és szabályozási feladatok

Szoftveres és hardveres megoldások

Akár 20 000 000 EUR bírság

Néhány további jogszabály:
 • 1995. évi CXIX. törvény
 • 1998. évi VI. törvény
 • 2008. évi XLVIII. törvény
 • 2012. évi C. törvény
 • 2013. évi L. törvény
 • 2015. évi CCXXII. törvény
 • 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
 • 2009. évi CLV. törvény

Ugyanakkor a jogszabályoknak való megfelelés csak az egyik része a feladatnak: a technikai lehetőségek optimális alkalmazása nagyon sokat segíthet a korrekt adatkezelés kialakításában.


A cégek előtt álló feladat kettős:

Egyrészt szervezési, szabályozási:
 • jogászokkal, adatvédelmi szakértőkkel felmérni a cég üzleti igényeihez szükséges adatok körét, azok alkalmazási területeit, a tárolásuk szükséges idejét,
 • osztályozni kell az adatokat,
 • kialakítani az adatvédelmi szabályozási rendszert, külön kitérve az elektronikus és nem elektronikus adatok biztonságos kezelésére
 • a feladatok és felelősségek megfelelő megosztását,
 • az elektronikus aláírások kezelését
 • a transzparens adatkezelés kereteit, és
 • a teljes cégre kiterjedő (külső és belső) átfogó tájékoztatási rendszert.
Másrészt az informatikai szakértőikkel meg kell találni az optimális szoftveres és hardveres megoldásokat:
 • a titkosításokat,
 • a tűzfalak megfelelő beállításait,
 • a hozzáférési jogosultságok folyamatosan aktualizált kezelését,
 • az adatbiztonság megoldása adattovábbítás közben,
 • az adatbiztonság megoldása az archivált adatok között,
 • az időszakos ellenőrzések rendszerét és metodikáját.

A Sophos segíti a GDPR felkészülését, és minimálisra csökkenti a bírság kockázatát három lépésben:

1:

Állítsa le az adatvesztés legfőbb okát

 • Tartsa biztonságban adatait akkor is, ha ellopták vagy elvesztette az eszközét
 • Állítsa meg a ransomware és egyéb malware támadásokat

2:

Állítsa meg a fenyegetéseket még idejében

 • Állítsa meg az adatlopást még a hálózatában
 • Titkosítsa automatikusan az érzékeny adatokat tartalmazó emaileket

3:

Állítsa meg az emberi mulasztásokat

 • Tárolja biztonságban a fájljait és eszközeit akkor is, ha azok hálózatán kívül vannak.
 • Csak az engedélyezett címzettek férhetnek hozzá az érzékeny fájlokhoz

Cikkeink a témában:GDPR szolgáltatásainkról bővebben:


Segíthetünk?

Kapcsolatfelvétel

Mint általában minden komplex kérdéskörnek, ennek sincs egyszerű és gyors megoldása. Ugyanakkor nem is olyan bonyolult, ha a cégvezetés elkötelezett a megvalósítás mellett!

HA igen, akkor a TMSI Kft. segíthet, hiszen rendelkezünk a megfelelő tapasztalattal rendelkező szakemberekkel és a megfelelő jogászi támogatással akik ebben hatékonyan tudnak közreműködni.

Miben tudunk együttműködni?
 • GDPR hiányosságok keresése (gap analysis)
 • Adatklasszifikáció
 • Adatvagyon elemzés
 • Kockázatelemzés
 • ISO 27001 alapú ISMS (információbiztonság-irányítási rendszer) kialakítása/javítása
 • Kibervédelmi ellenőrzés (pl. etikus hack)
 • Szabályzatok: IBSZ, adatkezelési szabályzat, jogosultságkezelés, BCP/DRP, …
 • Adatvédelmi hatásvizsgálat (DIA)
 • Adatgazdák munkaköri leírása
 • Tréningek
 • Incidens-kezelési rendszer kialakítása/javítása
 • Műszaki ellenőrzések, módosítási javaslatok
 • Adatvédelmi tisztviselői munkák ellátása