hotline

Adatvédelmi tisztviselőre van szüksége?

A TMSI Kft. olyan szolgáltatásokat kínál, amelyek segítik vállalkozását az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) teljesítésében.

A széleskörű tanácsadási megoldásaink mellett, tapasztalt kollégáink el tudják látni Önöknél az adatvédelmi tisztviselő (DPO) pozíciót is.
Az általunk kiszervezett adatvédelmi tisztviselő (DPO) önálló adatvédelmi szakértőként fog részt venni szervezetében, összhangban a GDPR szerinti jogszabályokkal.

Kiszervezett adatvédelmi tisztviselő szolgáltatásunkkal hatékonyan és szervezetére szabottan megoldhatja a folyamatos GDPR megfelelést.


Kinek kell Adatvédelmi tisztviselő-t kijelölni?

GDPR 37. cikk

 • az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;
 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;
 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

A külsős adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás előnyei:
 • A kiszervezett DPO független a szervezettől, munkája külsős szerződés alapján történik
 • Nincs üzleti tevékenységek közötti összeférhetetlenség
 • Folyamatos kapcsolattartás
 • Garantált szakértelem (CIPP/E, CISA, CSM, MCP)
 • Cégünk szakemberei között tudhatjuk az első informatikus Magyarországon aki CIPP/E minősítéssel rendelkezik.
 • A tapasztalat miatt mindig a legjobb megoldások kerülnek csak bevezetésre

Cégünk egyik alapítója Tőzsér Zoltán 2018 augusztusa óta az első informatikus Magyarországon, aki az International Association of Privacy Professionals adatvédelmi minősítését (CIPP/E) megszerezte.


Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatásunk főbb jellemzői

A GDPR megfelelési folyamat támogatása

Helyzetfelmérés, üzemeltetési, működési folyamatok megismerése

Szabályzati struktúra rövid áttekintése

Az adatfeldolgozással kapcsolatos elveknek való megfelelés

Az érintettek tájékoztatására irányuló intézkedések tervezése

Az érintettek jogainak gyakorlásának elősegítése

És még rengeteg minden…


DPO szolgáltatásunk legfontosabb 3 előnye

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGOLDÁS

Ideális azok számára, akik nem akarnak teljes munkaidős DPO-t kinevezni.

A LEGJOBB GYAKORLAT ALKALMAZÁSA

Képzett szakembereink segítséget nyújthatnak a GDPR-hez kapcsolódó összes területen.

GYORS MEGOLDÁS

Szabályzati struktúra rövid áttekintése


Az adatvédelmi tisztviselő feladatai

 • tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére az e rendelet, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban
 • ellenőrzi az e rendeletnek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is
 • kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat 35. cikk szerinti elvégzését
 • együttműködik a felügyeleti hatósággal és
 • az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve a 36. cikkben említett előzetes konzultációt is – kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.

Miért mi?
 • A magasan képzett, tanúsított tanácsadók (CIPP/E, CISA, CSM, MCP)
 • Cégünk alapítója  az első informatikus Magyarországon aki CIPP/E minősítéssel rendelkezik
 • Gyakorlati tapasztalattal (20+ év)
 • Számos befejezett projekt (GDPR bevezetés is!), amely megfelel a különböző biztonsági követelményeknek és előírásoknak
 • A teljes GDPR ciklus ismerete – folyamatok, hiányosságok, ajánlások, végrehajtás, szolgáltatás
 • Adatvédelmi jogászi háttér

Cégünk egyik alapítója Tőzsér Zoltán 2018 augusztusa óta az első informatikus Magyarországon, aki az International Association of Privacy Professionals adatvédelmi minősítését (CIPP/E) megszerezte.


Kapcsolatfelvétel:

A TMSI Kft. a következő főbb feladatokban tud együttműködni a szolgáltatás keretében:
 • A GDPR megfelelési folyamat támogatása
 • Helyzetfelmérés, üzemeltetési, működési folyamatok megismerése
 • Szabályzati struktúra rövid áttekintése
 • Az adatfeldolgozással kapcsolatos elveknek való megfelelés
 • Az adatfeldolgozás jogalapjának pontos meghatározása (jogászok bevonásával)
 • A kezdeti adatgyűjtést eredményező célokon kívüli célok összeegyeztethetőségének értékelése (jogászok bevonásával)
 • Az érintettek tájékoztatására irányuló intézkedések tervezése
 • Az érintettek jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmek fogadására és kezelésére szolgáló mechanizmusok tervezése
 • Az adatfeldolgozók alkalmazása, beleértve azon szerződések vagy jogi dokumentumok tartalmának véleményezését, amelyek szabályozzák az adatkezelő-adatfeldolgozó kapcsolatot (jogászok bevonásával)
 • Olyan nemzetközi adatátviteli technológiák azonosítása, amelyek megfelelnek a szervezet igényeinek és sajátosságainak, valamint az adatátvitel indoklása
 • Adatvédelmi politikák kidolgozása
 • A feldolgozási tevékenységek nyilvántartásának tervezése
 • És még több minden…

Kapcsolatfelvétel